Måkeveien 12 (Gnr 160, bnr 738) er solgt for kr 5.950.000 fra Beth-Helen F Liland og Jarle Liland til Rune Salvesen og Victoria Støhlmacher (19.06.2019). Måkeveien 12 (Gnr 160, bnr 738) er solgt for kr 5.950.000 fra Beth-Helen F Liland og Jarle Liland til Rune Salvesen og Victoria Støhlmacher (19.06.2019). Foto: Sebastian Faugstad

Oppsving i juni