Vil unngå stans i rekefisket

Fra venstre: Lennart Danielsen, statsekretær Roy Angelvik (Frp), leder Kjell Ingebrigtsen i Norges Fiskarlag og daglig leder i Fiskarlaget Sør, Erlend Grimsrud. Foto: Privat