Flere avdelingsledere på plass i storkommunen

foto