Linda og Marte ble det første likekjønnede paret viet av kommunen

foto