Fredag ble Linda og Marte Brun Antonsen viet av ordfører i Lindesnes, Even Tronstad Sagebakken. Det er den første likekjønnede vielsen i regi av kommunen. Fredag ble Linda og Marte Brun Antonsen viet av ordfører i Lindesnes, Even Tronstad Sagebakken. Det er den første likekjønnede vielsen i regi av kommunen. Foto: Mathias Revheim-Rafaelsen

Linda og Marte ble det første likekjønnede paret viet av kommunen