Krever marinarkeologiske undersøkelser langs E 39

foto