Vedtok reparasjoner for 2,5 mill.

Havnestyret har vedtatt reparasjoner og nye gjerder på Gismerøya, samt asfaltering av veien til tømmerkaia i Strømsvika. Foto: Odd Arne Nomedal, Fotofabrikken