Endelig fikk matmor møte Diddlina igjen - seks år etter at hun forsvant