Geir Dolonen-Marthinussen og Faizullah Muradi etter høringen. Foto: Kristine Sterud
bilde.JPG

Oslo/Mandal:I dag var det høring i kommunal— og forvaltningskomiteen i Stortinget. I løpet av måneden skal de finne en innstilling til hva som skal skje med de 26 resterende kamptolkene som har kjempet for norske ISAF-styrker i Afghanistan. 23 av de omlag 50 kamptolkene har allerede fått arbeids- og oppholdstillatelse i Norge, Faizullah Muradi og veteranforbundene kjemper for at de resterende også skal få beskyttelse.

Spent før høringen

Kamptolken Muradi fra Mandal hadde kjørt hele natten for å stille opp i Stortingets høringssal 1. – Jeg forventer at norske myndigheter tar ansvar og rydder opp etter seg. Jeg håper de siste guttene skal få komme hjem. Som veteranene sier: leave no man behind, sier Faiz og er optimistisk.

Han ser frem til høringen og er spent. Sammen med ham er støttespillerne fra Mandal, samt tidligere veteraner og talspersoner for blant annet Norsk Offiserforbund, Befalets Fellesorganisasjon og SIOPS.

– Vi har mye dokumentasjon på de siste kamptolkene, og jeg har vanskelig for å se at de skal forskjellsbehandle dette her, sier veteran Geir Dolonen-Marthiniussen.

Håper på flertall for forslaget

Forslaget om å beskytte de resterende tolkene er sendt til høring fra Sosialistisk Venstreparti, Senterpartiet, Venstre, Kristelig Folkeparti og Miljøpartiet De Grønne. Initiativtaker fra SV, Karin Andersen håper også Arbeiderpartiet vil støtte saken for å få politisk flertall.

– Det er viktig at vi ikke ser dette som en asylsak, men at vi må beskytte personellet som Norge har brukt før og under oppdrag, sier hun.

Håper på samme løsning som for Muradi

Under høringen talte Arve M. Aasbak og Anders Grindaker fra SIOPS og veteranforbundene til komitéen.

– Dette er et forslag om å beskytte kamptolker. Etter saken til Faizullah Muradi må vi åpne for en praksis også for de siste kamptolkene. Vi har fått bekymringsmeldinger fra de resterende i Afghanistan, sier Aasbak.

– Disse tolkene er en del av våre styrker. Uten disse ville noen av operasjonene i Afghanistan gått helt annerledes, forteller Grindaker om kamptolkene som hjalp norske ISAF-styrker.

Også veteran Geir Dolonen-Marthinussen talte.

– Argumentasjonen for å si nei til forslaget er at man er redd for at man må ta med mange andre. Men disse menneskene har fått våpen fra norske styrker, og det er ingen grunn til at de ikke skal få opphold i Norge. Tolkene er en del av våre styrker, og vi må ta ansvar i en konflikt der mange andre ikke gjør det, mener Dolonen-Marthinussen som også har opprettet forbundet Leave No Man Behind Norge.

Kun tre spørsmål

Etter appellene var det åpen spørrerunde. Ingjerd Schou fra Høyre lurte på om man var sikre på antallet kamptolker som trenger beskyttelse.

– De er ansatt som kamptolker, og det kan være mellom 26 og 30 personer dette er snakk om. Eirik Sivertsen (A) og Karin Andersen (SV) spurte hva tolkenes situasjon er i dag og om de hadde gått i uniform under oppdrag.

– Situasjonen til tolkene er dramatisk forverret. De må forflytte seg fra dag til dag for å unngå Taliban. Vi har også dokumentasjon på at kamptolkene har vært i uniform, fått skyteopplæring og vært ute på oppdrag, forklarer Aasbak og Grindaker fra veteranforbundene.

– Vi må ta lærdom av situasjonen til en annen gang og ha klare linjer for hva som er tolkenes oppdrag og mandat, sier Aasbak.

God følelse

Litt over halv ti var høringen overstått. Faiz Muradi hadde en god følelse.

– Jeg tror komitéen forstår hva vi ber om, og jeg synes veteranene gjorde en god jobb. Nå krysser jeg bare fingrene, sier han.

Arve M. Aasbak fra SIOPS og veteranforbundene tror høringen gikk greit.

– Jeg tror komitéen er i stand til å se det store bildet og forstå. Det har jo vært nøling og de har nok hatt mangel på informasjon, så vi håper vi har fått tettet disse hullene nå, sier Aasbak til Lindesnes etter høringen.

Kommunal- og forvaltningskomiteen vil avgi sin innstilling til saken senest 10. februar.

– Man vet aldri utfallet etter en høring, men dette er et ledd i saksbehandlingen. Nå har vi i komitéen fått en oppsummering og innspill før vi skal gjøre oss opp en mening, sier leder i komitéen, Helge André Njåstad (Frp) til Lindesnes.

Dersom komitéen har en positiv innstilling til forslaget, er kamptolkene et skritt nærmere å få oppholdstillatelse i Norge. Saken skal voteres i Stortinget 17. februar.