Møtet finner sted på Mandal videregående skole torsdag 19. november. I år gjennomfører Redd Barna nasjonal kampanje mot seksuelle overgrep mot barn. Mandal er en av ti kampanjebyer som går i front. 19. november er verdensdagen mot seksuelle overgrep, og 20. november er barnekonvensjonens bursdag. Derfor er ikke møtedatoen 19. november tilfeldig valgt, forteller Monica Hægeland-Nilsen i Redd Barna Mandal.

Kampanjen bærer navnet #JegErHer.

– Redd Barna ønsker at alle i Norge skal få mer kunnskap, mer mot og større handlekraft til å se, høre og tro barn, slik at vi sammen kan bryte tausheten og knuse tabuer rundt seksuelle overgrep mot barn. Målet med foreldremøtet er at du skal få informasjon og verktøy, og kjenne deg tryggere på hva du kan gjøre og vite at din omsorg er betydningsfull, sier Hægeland-Nilsen.

Disse deltar: Lars Due-Tønnessen, Redd Barnas Spesialrådgiver på beskyttelse mot vold og overgrep. Barne— og ungdomsrådet i Mandal. Hilde Juell fra Barnevern Sør. Ketil Kristoffersen fra Utsattmann. Jan Arild Gundersen, sosiallærer ved Frøysland skole og forfatter av boka Skyggespill.

Elia Ardiles Tronstad skal også underholde med sang.