Kjøpte hus i Moneslia: - Et sammenhengende mareritt i to år

Evy Fasseland føler seg motarbeidet av alle instanser som skulle ha bistått. Det være seg megler, eierskifte- og eget forsikringsselskap, oppryddingsfirma eller kommune. Her i den trange passasjen mellom husvegg og fjellskjæring. Foto: Dag Lauvland