Illustrasjon: Statens vegvesen

MANDAL Fram til første knutepunkt nord for Skagestad foreslås det at bare en korridor utredes. Fra Skagestad til Mandalselva, og videre til områdene ved Reibakken, er det foreslått 3 ulike korridorer. Disse er betegnet som henholdsvis nordre, midtre og søndre korridor. Planleggingsleder Kristian de Lange gikk grundig igjennom de ulike alternativene og viste kart og 3D skisser over de ulike traseene.

Nordre korridor (rød) er skissert til å passere Mandalselva nord for Stusvik og videre gjennom Hesland. Denne traseen er tidligere stemt ned av kommunen.

Midtre Korridor (blå) vil passere elva nord for Støa og gjennom Hålandsheia.

Søndre Korridor (grønn) er tenkt over elva ved Sandnes og videre inn over Årkjær.