MANDAL 29. mai ankom den 33 år gamle utenlandske statsborgeren, bosatt i Mandal, Kristiansand med fergen fra Danmark. Hun hadde med seg gyldig oppholdskort i Norge, men det var ikke godt nok. Hun manglet pass eller andre identifikasjonspapirer, slik loven krever av utlendinger ved innreise. Politiet ila henne en bot på 7000 kr for dette bruddet på utlendingsloven. Hun vedtok ikke boten, da hun mente den var for høy. Dermed havnet saken i Kristiansand tingrett.

I retten forklarte hun at hun er enslig forsørger for tre mindreårige barn, og lever utelukkende på trygdestønader. Derfor hadde hun ikke mulighet til å betale boten.

Retten understreker betydningen av å følge kravet om at utlendinger må ha gyldig reisedokument, slik utlendingsloven krever. Særlig med tanke på den skjerpede grensekontrollen Norge har innført. Retten velger likevel å ta hensyn til kvinnens økonomiske situasjon, og halverte boten til 3500 kr.