Politiet går da tilbake til ordinær fremskutt lagring av våpen i kjøretøy.

– Vi tar Politidirektoratets beslutning til etterretning og fra tirsdag 17. november vil ikke bevæpnet politi være et alminnelig syn i Agder politidistrikt, sier politimester Kirsten Lindeberg.

Ingen trussel

Bakgrunnen for dette er trusselvurderingen fra PST. Politidirektoratet har brukt noe tid på å vurdere innholdet i denne og innhentet synspunkter fra flere hold i etaten.

– Politidirektoratets samlede faglige vurdering er at det ikke er grunnlag for å fortsette den midlertidige bevæpningen. Derfor går vi nå tilbake til fremskutt lagring, sier politidirektør Odd Reidar Humlegård.

Intern uenighet

Kirsten Lindeberg sier det var en avgjørelse hun var forberedt på.

– Det er nok ulike oppfatninger internt i politiet om hvorvidt det er klokt at den midlertidige bevæpningen opphører. Men når PST vurderer sannsynligheten for at en terrorhandling vil skje i Norge som lavere enn ved forrige trusselvurdering, også knyttet til sannsynlig angrep på uniformert personell fra politiet, så er det sammen med PODs vurdering en beslutning som vi tar til etterretning og som vi var forberedt på, sier Lindeberg.

Erfaringer

– Vi vet at det er ulike og sterke synspunkter på bevæpning i politiet både internt og eksternt. Det er viktig å understreke at den midlertidige bevæpningen har vært svar på en ekstraordinær situasjon. Lovverket vårt hjemler per i dag ikke alminnelig bevæpning i en normalsituasjon, sier Humlegård.

Politimesteren er glad for at Politidirektoratet nå vil ta initiativ til en grundig gjennomgang av de erfaringer som er gjort gjennom et år med midlertidig bevæpning.