Oppfordrer alle til å bruke de tillitsvalgte mer

foto