Store industriprosjekter i Nord-Norge blir avlyst eller lagt på is på grunn av kraftmangel. En investering på 10 milliarder i Nordland ble nylig stanset.

Fylkesrådsleder Elin Dahlseng Eide i Nordland sier til Nationen at hun er urolig for utviklingen og hun kaller situasjonen alvorlig.

– Tiden er overmoden for at Statnett utarbeider en egen nordområdestrategi, sier hun.

Det siste eksempelet på at en bedrift trekker seg fra planlagte investeringer i regionen er Blastr Green Steel. Tidligere i år planla selskapet å etablere en jernpelletsfabrikk i Gildeskål. Investeringen på rundt 10 milliarder kroner ville ha gitt inntil 150 nye arbeidsplasser, men ble stanset av for dårlig strømtilgang i regionen.

– Prosessen er satt på vent etter at norske nettmyndigheter bekreftet at Blastr ikke vil få tildelt nettkapasitet innen den nødvendige tidsrammen for prosjektet, skriver administrerende direktør Fredrik Wittusen i selskapet i en pressemelding.

Fylkesrådsleder Dahlseng Eide sier at hun har bedt om et møte med regjeringen for å løfte problemstillingen.