Aldri hatt så lav vannstand i Mandalselva over lang tid: – Vi liker det ikke

foto