Tidoblet omsetningen på fire år: Sikter seg inn på 50 millioner kroner