Miljørevisor skal sørge for en klimavennlig bygging av E 39 mellom Mandal og Lyngdal

foto