Reagerer kraftig på overformynderi i søndagsstriden

foto