Aktørene fra både Kilden og Buen gleder seg over samarbeidet. Bakerst fra venstre: Kommunikasjonsmedarberier Kjetil Nordhus, teatersjef Valborg Frøysnes og orkestersjef Geir Rebbestad. I midten fra venstre: Leila I. Amouche (leder for kulturdeoft og arrangement Buen) og kulturkonsulent Lene Lauvdal. Foran fra venstre: Kilden-direktør Harald Furre og kultursjef Alfred Solgaard. Aktørene fra både Kilden og Buen gleder seg over samarbeidet. Bakerst fra venstre: Kommunikasjonsmedarberier Kjetil Nordhus, teatersjef Valborg Frøysnes og orkestersjef Geir Rebbestad. I midten fra venstre: Leila I. Amouche (leder for kulturdeoft og arrangement Buen) og kulturkonsulent Lene Lauvdal. Foran fra venstre: Kilden-direktør Harald Furre og kultursjef Alfred Solgaard. Foto: Karoline Johannessen Litland

Utvider samarbeidet med Kilden