Terapeut om korona: – Pasientene er blitt reddere

foto