Agder fengsel skal tilby kunstutdanning til de innsatte. Prosjektet har en kostnadsramme på 7,7 millioner kroner. Agder fengsel skal tilby kunstutdanning til de innsatte. Prosjektet har en kostnadsramme på 7,7 millioner kroner. Foto: Marianne Furuberg

Tilbyr kunstutdanning for de innsatte