Lærer Horverak med konfirmasjonskullet 1972. Øverst til venstre Jorunn Knutsen, Anna Røysland, bak fra venstre: Kari Grindland, Anne Britt Kjerran, Signe Eftestsad, Anita Hærås, Anne Grethe Fjellestad, Inga Anita Spikkeland. Fremt: Åse Gudrun Stålesen, Hildur Kjær og Geir Anders Harbak.