Krysset ble for flere år siden anlagt som et opphøyd kryss, men krysset er nå ganske nedslitt og må rehabiliteres. Dette krysset er sannsynligvis det mest trafikkerte krysset i Søgne av myke trafikanter, så hovedhensikten med ombyggingen er å ivareta syklende og gående på en best mulig måte, skriver prosjektleder Arnfinn Håverstad i en pressemelding.

– Det viktigste i den forbindelse er å senke farten på biltrafikken gjennom krysset.Hele krysset vil nå bli bygd opp med steinmaterialer, det vil si storgatestein og granittheller. Det vil gi holdbarhet i generasjoner, fortsetter Håverstad.

Krysset vil i sin helhet bli finansiert av trafikksikkerhetsmidler fra ATP (bompengepakka) og har en kostnadsramme på kr. 750.000,- eks.mva.Arbeidet skal utføres av Landskapsentreprenørene AS.

Arbeidet vil bli avsluttet 1. desember.