13. november 2015 inngikk AT Skog SA avtale med NEG AS om kjøp av 100 % av aksjene i NEG Skog AS.

Anders Roger Øynes, adm. direktør i AT Skog, ser overtagelsen av NEG Skog som strategisk viktig for å styrke selskapets posisjon i verdikjeden. Videre så er dette et viktig bidrag til en helt nødvendig strukturrasjonalisering av virkesomsetningen i skogbruket.

Det er inngått en samarbeidsavtale mellom NEG og AT Skog, og gjennom denne vil en utfylle hverandre godt med hensyn til markedsposisjon, kompetanse og virksomhetsområder.

Vi er fornøyde med at AT Skog overtar NEG Skog med formål om å videreutvikle selskapet. Dette vil styrke grunnlaget for ytterligere samarbeid og at en samlet kan ta fatt på de utfordringene vi i felleskap står overfor, sier styreleder i NEG Skog AS, Geir K. Thorsland

Selv om transaksjonen ikke er underlagt meldingsplikten i forhold til gjeldende konkurranselovgivning, så vil partene melde Konkurransetilsynet om transaksjonen.

Pressemelding