Therese Renstrøm fra Søgne er drevet av en fascinasjon for å forstå kosmiske fenomener som ikke er tilgjengelige for direkte eksperimentering i laboratoriet. I ettermiddag mottok hun Yaras Birkelandpris for 2016. Hun får prisen for doktorgraden sin innen kjerne-astrofysikk, avlagt ved UiO. Prisen er på 100.000 kroner og ble delt ut i Det Norske Videnskaps-Akademi i ettermiddag.

Les her hva UiO skriver om Renstrøm og Yaras Birkelandprisen.

Les også omtalen hos Det Norske Videnskaps-Akademi