Sørlandchips er blitt pålagt av mattilsynet å trekke tilbake fra

markedet typen «Sabla stor pose» 300g pose, merket «Best før 03.mars

2013», «Lotnr 121004»

Mattilsynet opplyser at det har blitt funnet creme fraiche-krydder i potetchipsposen

Aftenposten skiver at på matportalen.no anmodes folk som har poser fra det aktuelle varepartiet å kaste posene eller levere dem tilbake i butikken.

Det opplyses at melkepulver kan medføre allergiske reaksjoner for forbrukere som er allergiske mot melk.