Anleggsentreprenørene rapporterer om lavere framtidig oppdragsmengde.

Dette kommer fram i en medlemsundersøkelse gjennomført av Maskinentreprenørenes Forbund (MEF). Undersøkelsen er en del av MEFs halvårlige analyse av anleggsmarkedet. 750 bedrifter deltok.

– Vi har spurt medlemsbedriftene om egen oppdragsmengde seks måneder fram i tid. Her er tilbakemeldingen fra 40 prosent av bedriftene at oppdragsmengden er «kritisk» eller «svært lav», noe som er lavere enn for et halvt år siden. Andelen bedrifter som melder om ledig kapasitet har økt og er størst i Midt-Norge og på Sørlandet. Denne situasjonen har vedvart over lengre tid på grunn av lavere veiinvesteringer i disse landsdelene, sier MEFs administrerende direktør Trond Johannesen.

Resultatene fra medlemsundersøkelsen vil også bli presentert på Arctic Entrepreneur 19. – 21. januar.

Gode prognoser

Lavere oppdragsmengde til tross, MEF mener anleggsprognosene gir grunn til optimisme.

– Samlede tall for anleggsinvesteringene fra Prognosesenteret anslår i år 18 prosent investeringsvekst i forhold til fjoråret. Vi har derfor positive forventninger markedsutviklingen framover. Men entreprenørene er avventende, og planlagte prosjekter for første kvartal må settes i gang uten utsettelser, understreker Trond Johannesen.

Større økonomisk usikkerhet

Anleggsmarkedet er i stor grad er drevet av offentlige investeringer, men utviklingen i den private norske økonomien har også stor betydning.

– På slutten av 2015 så vi at konkurransen om veikontraktene hardnet til. Vi er bekymret for at et fall i bygg- og privatmarkedet vil føre til at flere entreprenører blir avhengig av de typiske anleggskontraktene. Dette vil gi ytterligere utfordringer for de bedriftene som allerede har lite å gjøre. I en slik situasjon bør myndighetene vurdere å forskuttere prosjekter. Dette er ikke minst viktig på lengre sikt for å sikre at den svært positive tilgangen på lærlinger til våre fag og bedrifter ikke bremser eller stopper opp, avslutter Trond Johannesen.

Innsendt