Ser at et medlem av venneforeningen ønsker at Songvår Fyr skal få en "skjerv" av pengene til SR_ Bank. Veldig hyggelig. Når det gjelder evt fremtidig leirskole for grunnskolen, så må det nok sies at Songvår ALDRI kan bli en "ren leirskole". Storting og regjering har bestemt at fyrene SKAL være åpne for allmenheten. Da kan de ikke øremerkes som leirskole. Men når det er sagt. Skolekontoret i Søgne har fått klar beskjed om at de er hjertelig velkommen til å bruke fyret,ja, det er faktisk et ønske fra venneforeningen at det hadde skjedd.Men, det virker faktisk som at skolene ikke har fått denne beskjeden formidlet.

Altså: Grunnskolen i Søgne (og Songdalen for den del)er hjertelig velkommen til SONGVÅR FYR.

Svein Eikeland, Leder i venneforeningen