Sammen med 14 andre kvinnelige stortingsrepresentanter besøker Foss optimistiske bønder rundt om i Norge. Sammen har de tatt initiativ til å danne Høyres lanbruksnettverk.

– Det var mange som anbefalte å besøke dere på Skisland, sa Foss når hun ankom.

Ekteparet Skisland overtok gården på Stokkeland med 15 kuer i 96. I dag har de ansvaret for 230 storfe. 170.000 liter melk i året produseres på gården. De har videre stor kjøttproduksjon.

Hvordan få unge til å satse

Ordfører i Songdalen Johnny Greibesland (Sp), Tor Marius Markussen (H) og lokalpolitiker Jan Tore Weire (H) var også tilstede under omvigningen på gården.

Det ble snakk om at dyrevelferden er på topp i Norge. Samt at det brukes lite antibiotika på dyr i forhold til hva andre land bruker. Merking av nasjonalt kjøtt var også et samtalemne som ble tatt opp. Det ble videre snakk om hvordan man kan få unge til å satse som bønder. Foss mente det var viktig å snakke opp næringen for å få til dette.

– Jeg føler vi har invistert mye for å bygge opp dette slik at det blir interessant å overta. Vår datter ønsker å gjøre dette. Det er en god følelse, fortalte Jan Skisland.

Han er vokst opp på gård som hadde griser, men var minst i søskenflokken. Med en utdannelse som rørlegger og jobb i kommunen, visste han ikke mye om kyr den gang ekteparet kjøpte gården på Stokkeland.

– Jeg skjønner nå hvor gale vi var, påpeker Jan. Han forteller videre at første helgen etter at de hadde overtatt gården måtte han få hjelp til å lære hvordan alt virket.

Det kommer et spørsmål om de har noen gode tips til unge som ønsker starte som bønder.

– Ikke vær redd. Prøv. Alt går. Vi prøvde, sier ekteparet Skisland.

Mange statser i Songdalen

Det blir videre snakk om at det er flere store landbruksaktører i Songdalen.

Greibesland begynner å telle. Han kommer frem til at det er ti store gårder som driver med kjøtt- og melkeproduksjon

– Det har skjedd mye Songdalen på gårdsfronten de siste årene, er de alle enige om.

Ekteparet påpeker at det tar tid å bygge opp en stor gård økonomisk.

– Alt blir for smått. Det blir en sirkel og det baller på seg. Man kjøper og bygger, kjøper og bygger, forteller Jan.

– Det er en livsstil. Man brenner for det, tilføyer Anne.

– Jeg syns vi har det utrolig bra. Men synes noen ganger jeg jobber litt mye, avslutter bonden.