Eniros kataloger har en lang og sterk tradisjon, men utviklingen i samfunnet viser at størsteparten av befolkningen nå går over til å bruke digitale tjenester. Som en konsekvens av dette vil den aller siste katalogen utgis neste år.

- I dag annonserer vi avslutningen på en liten bit historie. Telefonkatalogene har en historie som går århundrer tilbake og har vært til stor nytte for lokalmiljøer og lokalt næringsliv rundt i landet, forteller Renate Morken, kommunikasjonssjef i Eniro Norge. - Flesteparten av våre brukere har derimot nå gått over til våre digitale tjenester og for Eniro vil det etter 2017 ikke lenger være lønnsomt å produsere katalogene.

I Norge har vi hatt trykte telefonkataloger helt siden 1880, da Morgenbladet publiserte en helsides annonse med oversikt over alle 169 telefonabonnenter i Kristiania og omegn. Den første katalogen i bokform ble utgitt første gang i 1882, da også med en oversikt over lokalt næringsliv; yrkeslisten.

De siste årene derimot er det kun Eniros lokalkatalog Ditt Distrikt som har blitt utgitt. Ditt Distrikt ble utgitt første gang i 1988 og den siste utgaven dekker 73 lokale kataloger rundt i landet. Fortsatt bruker 18 prosent* av den norske befolkningen papirkatalogen, og katalogene har vært en attraktiv kanal for annonsering frem til nå.

Vi regner med at den siste utgaven av Ditt Distrikt vil være en attraktiv annonseplass siden denne katalogen vil ha lenger levetid enn normalt, og kundene vil dermed få mer eksponering av sin annonse. Og så ønsker vi naturligvis alle som har annonsert i papirkatalogen velkommen over til våre digitale tjenester, sier Morken. - Vi fokuserer nå 100 prosent på våre neste steg i den digitale æra hvor Eniro fortsatt skal være en ledende leverandør av lokale søketjenester for både brukere og annonsører.

Den aller siste Ditt Distrikt-katalogen distribueres i juli 2017.

*Kilde: TNS Gallup, Forbruker og Media