Ny forbindelsesvei til Spangereid (ny FV 460) er et poeng for fylkeskommunen. VAF mener Nye Veier bør bygge vei mellom Heddan og Udland (blå stiplet), uavhengig av ny FV 460 mellom Udland og Remesvik (svart stiplet). Ny forbindelsesvei til Spangereid (ny FV 460) er et poeng for fylkeskommunen. VAF mener Nye Veier bør bygge vei mellom Heddan og Udland (blå stiplet), uavhengig av ny FV 460 mellom Udland og Remesvik (svart stiplet). Foto: Grunnlagskart: Sweco A/S og påtegninger av VAF

Vil ha Udlandkrysset – uansett