Sørlandet Sykehus deltar i en WHO-studie som skal se på effekten av malariamedisin på koronapasienter. Sørlandet Sykehus deltar i en WHO-studie som skal se på effekten av malariamedisin på koronapasienter. Foto: Gunder Christophersen

Sørlandet sykehus: Tester malariamedisin på korona-pasienter