Sjeldent «bue-funn» viste seg å være en pinne

foto