Miljødirektoratet påviste flere avvik ved Mandal-bedrift

foto