Miljødirektoratet påviste flere avvik ved Mandal-bedrift

Mandal Castings ble pålagt å rette opp i flere avvik knyttet til avfallshåndtering. Foto: Audun Fegran Kopperud