Alle voksne fullvaksinert innen midten av september med ekstra Moderna-doser