Hovedtillitsvalgt og HR-sjef på GE Healthcare, Jan Øyvind Åvik og Bianca Wårøy, er i gang med et nytt utdanningsprosjekt hvor ufaglærte skriver en midlertidig arbeidskontrakt, med et klart mål om å fullføre fagprøven. Hovedtillitsvalgt og HR-sjef på GE Healthcare, Jan Øyvind Åvik og Bianca Wårøy, er i gang med et nytt utdanningsprosjekt hvor ufaglærte skriver en midlertidig arbeidskontrakt, med et klart mål om å fullføre fagprøven. Foto: Kristian van Pelt

Hjørnesteinsbedriften åpner dørene for ufaglærte