Alf Erik Andersen (Frp) kunne opplyse om dårlige utsikter for ny Spangereidvei i torsdagens formannskap. Til venstre for ham, Paul Storholt (Frp) og Anju Choudhary Manneråk (Frp). Alf Erik Andersen (Frp) kunne opplyse om dårlige utsikter for ny Spangereidvei i torsdagens formannskap. Til venstre for ham, Paul Storholt (Frp) og Anju Choudhary Manneråk (Frp). Foto: Signe Marie Rølland

Dystert for ny Spangereidvei