Vil bedre likestillingen

  • Ønsker et likestilt arbeidsliv: Personalsjef i Mandal kommune, Siren Vetnes Johannessen, har tidligere stått bak Tillitsprosjektet for å få ned sykefraværet i kommunen. Nå ser hun fram til å delta i pilotprosjektet "Likestilt Arbeidsliv". FOTO: Signe Marie Rølland