MANDAL Murbygget i det som på folkemunne ble kalt Kyllinggata, har både vært brukt som klubblokaler for Mandal Fotoklubb, og kontorer for Mandal kommune.

Nå skal bygget gjøres om til leilighetsbygg med plass til tre boliger.