I sin tale snakket Støre om at kriger starter med mørke holdninger og forakt for menneskeverd. Foto: Astrid Pedersen / NTB
Norge skal ikke og kan ikke være et «oss» mot «dem»-samfunn på intoleransens premisser, understreket statsministeren i sin tale. Foto: Astrid Pedersen / NTB

På 12-årsdagen til terrorhandlingene 22. juli 2011 snakket statsministeren om koblingen mellom vold og holdninger i sin tale på Utøya.

I sin tale på Utøya vektla Støre det internasjonale bakteppet til årets markering med krig i Europa. Han snakket om at kriger starter med mørke holdninger og forakt for menneskeverd.

– Få steder er det mer passende enn nettopp her, på Utøya, i dag, å vise til at den brutale og ødeleggende krigen starter et sted, lenge før krigen selv, sa Støre.

Lørdag er det 12 år siden terrorangrepet den 22. juli 2011. Det ble markert flere steder i landet, blant annet på Utøya.

– Veien til krigen er brolagt av at holdninger som forakter menneskeverdet, gradvis vinner fram. Av at mørke holdninger gradvis blir til handlinger.

Derfor må unge mennesker lære om demokrati og menneskerettigheter, slik de gjør på Utøya, sa han. Og man må få bukt med tankegods som truer sårbare grupper i samfunnet og viktige demokratiske verdier.

– Norge skal ikke – og kan ikke – være et «oss» mot «dem»-samfunn på intoleransens premisser. Vi vet at ord skaper holdninger, ord kan antenne handlinger, ord skremmer, truer og kan lede til – eller unnskylde – voldsbruk, sa Støre.

Statsministeren understrekte også hvor viktig det er å bekjempe hatytringer for å beskytte det norske demokratiet.

– Hatytringer og trusler rammer våre demokratiske verdier og undergraver vår trygghetsfølelse. Men gode ord og konstruktive tanker og debatt gjør det motsatte. Det bygger demokrati