Se sakslisten nederst i artikkelen.

Saksliste

 • Godkjenning av møteprotokoll

 • Rådmannen orienterer

Referatsaker til orientering

 • Lindesnes - svar på søknad om tilskudd - kommunalt rusarbeid ny innretning

 • Melding om visitas Marnardal 2023

 • Oppfordring til å innføre lokale tiltak mot fyrverkeri

 • Rapport Mandals byjubileum

 • Eiendomsskatt på vannkraftsanlegg, vindkrafsanlegg, kraftlinjer og landanlegg for olje og gass behov for politiske grep

Saker til behandling

 • Endelig behandling av sak om evaluering av politisk organisering og delegeringsreglement

 • Salg av kommunalt bygg på Bue

 • Endring av veiledende tildelingskriterier for helse- og omsorgstjenester

 • Tilstandsrapport barnevern 2021

 • Plan for lærlingeordningen i Lindesnes kommune 2023–2026

 • Likestillingsredegjørelsen 2022

 • Klagesak - detaljregulering for Juviksodden hytteområde

 • Klagesak - detaljregulering for Helsehus i Lindesnes, Orelunden, PlanID 201803

 • Prioritering av søknader om tilskudd fra spillemidlene til anlegg for idrett og fysisk aktivitet

 • Nyvalg til utvalg for plan og samfunnsutvikling

Her finner du sakslisten med dokumentene.