Flere rusmisbrukere trenger hjelp til jul: – Det betyr alt