Det ble registrert 92 nye asylsøkere fra Ukraina mandag. Til sammen har UDI mottatt 724 asylsøknader fra ukrainere den siste uken.

Lørdag og søndag ble det registrert henholdsvis 52 og 67 nye søknader om asyl fra ukrainske borgere.

Siden begynnelsen av 2022 har 67.909 ukrainere søkt asyl i Norge. Blant dem er 29.721 kvinner, 17.344 menn og 20.844 barn.