35.700 flyktninger ble bosatt i Norge i 2022. Dette er det desidert høyeste antallet flyktninger som Norge har tatt imot i løpet av ett år, ifølge SSB.

Totalt innvandret drøyt 75.000 ikke-nordiske statsborgere til Norge i fjor, ifølge Statistisk sentralbyrås (SSB) statistikk.

Det rekordhøye antallet innvandringer skyldes først og fremst mange flyktninger fra Ukraina. I mars 2022 innførte norske myndigheter midlertidig kollektiv beskyttelse for ukrainere etter at russiske styrker angrep landet 24. februar.

Totalt har over 40.000 ukrainske flyktninger blitt bosatt i Norge siden krigen startet. Dette har ført til at ukrainere nå er den tredje største innvandrergruppen i Norge etter polakker og litauere.

Flukt var viktigste innvandringsgrunn i 2022. Totalt tok Norge imot 35.700 flyktninger – det høyeste antallet noensinne. Det høyeste antallet tidligere var i 2016 da 15.200 flyktninger fikk opphold, mange på grunn av krigen i Syria.

Fra 1990 til 2022 har det førstegangsinnvandret til sammen 1.048.000 ikke-nordiske statsborgere. Av disse har rundt 30 prosent flyttet ut av landet.

Dette gjelder i stor grad de som innvandret på grunn av utdanning. Av alle flyktninger som kom i samme periode, har kun 13 prosent forlatt landet. Blant dem som innvandret av familiære årsaker, har 23 prosent forlatt landet i denne perioden.