Medlemmene i FNs skipsfartsorganisasjon (IMO) går inn for at næringen skal bli klimanøytral rundt 2050, men skal ta hensyn til «ulike nasjonale omstendigheter».

Avtalen ble inngått fredag etter flere dager med forhandlinger ved IMOs hovedkontor i London. I tillegg til den noe runde formuleringen om å nå målet «innen eller rundt 2050», presiserer avtalen at det skal tas hensyn til medlemslandenes «ulike nasjonale omstendigheter».

Medlemslandene ble også enige om delmål på veien mot klimanøytralitet. Planen er å kutte utslippene med «minst 20 prosent og jobbe for 30 prosent» innen tiåret er omme. Innen 2040 er planen å kutte klimautslippene med «minst 70 prosent og jobbe for 80 prosent» innen 2040, sammenlignet med utslippsnivåene i 2008.

Per i dag har målet vært en halvering innen 2050.

Etterlyser større ambisjoner

Miljøorganisasjonene sier de nye målene ikke er nok.

– Dette ambisjonsnivået er langt under det som trengs for å sikre at den globale oppvarmingen ikke overstiger 1,5 grader, sier John Maggs, som leder miljøgruppen Clean Shipping Coalition.

Rundt 90 prosent av verdenshandelen med varer går med skip, og næringen står for nesten 3 prosent av verdens CO2-utslipp. Både miljøforkjempere og investorer har etterlyst flere konkrete tiltak, inkludert en karbonavgift.

Rederiforbundet positivt

Administrerende direktør Harald Solberg i Norges Rederiforbund ønsker den nye avtalen velkommen. I en epost til NTB skriver han at IMO også har vedtatt en tidsplan for tiltak for å nå klimamålene. De nye tiltakene skal vedtas i 2025 og tre i kraft i 2027.

– Norges Rederiforbund har lenge tatt til orde for en global utslippsavgift gjennom IMO. Vi mener det vil være et effektivt og viktig verktøy for å redusere utslipp, bidra med finansiering for å redusere negative påvirkninger i utviklingsland og finansiere det grønne skiftet i skipsfarten, skriver Solberg i en epost til NTB.

Klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap) kaller avtalen et gjennombrudd for omstillingen av skipsfarten.

– Det er et lyspunkt i klimakrisen at det nå er full enighet om både klimamål og oppfølging. Jeg er tilfreds med arbeidet i IMO, der FNs Sjøfartsorganisasjon, hvor Norge har hatt en aktiv rolle med å lede klimaforhandlingene, sier Barth Eide i en presse melding.