Norges Bank har besluttet å utelukke ett selskap fra Statens pensjonsfond utland, starte observasjon av ett selskap og avslutte særskilt eierskapsutøvelse i ett selskap.

Hovedstyret i Norges Bank besluttet torsdag å utelukke det statlige kinesiske kraftselskapet Power Construction Corp of China Ltd fra Statens pensjonsfond utland (oljefondet), heter det i en pressemelding.

Årsaken er en uakseptabel risiko for at selskapet medvirker til eller er ansvarlig for alvorlig miljøskade i forbindelse med selskapets vannkraftutbygging i Batang-Toru i Indonesia.

Etikkrådet har konkludert med at utbyggingen får ødeleggende og varige miljøkonsekvenser, og at det vil utgjøre en alvorlig trussel mot Tapanuli-orangutangen og andre kritisk truede arters overlevelse.

Samtidig settes det britiske firmaet Petrofac Ltd under observasjon i en periode på tre år på grunn av det som beskrives som uakseptabel risiko for grov korrupsjon eller annen grov økonomisk kriminalitet. Etikkrådets undersøkelser har vist at Petrofac eller selskapets datterselskap kan knyttes til korrupsjonsanklager eller -mistanker i seks land over et tidsrom på 15 år.

Hovedstyret har også besluttet å avslutte særskilt eierskapsutøvelse i UPL Ltd etter fem år. Innføringen av eierskapsutøvelsen i 2018 var begrunnet med bruk av barnearbeid i UPLs frøleverandørkjede i India gjennom datterselskapet Advanta Seeds. UPL har gjennomført flere tiltak i denne perioden som gjør at hovedstyret betegner risikoen for normbrudd som redusert.