Åtte av tolv politidistrikt i landet ansatte færre sommervikarer i år enn i fjor. Flere av dem oppgir dårlig økonomi som grunnen.

Mens politidistriktene ansatte 508 sommervikarer i fjor, er det i år bare plass til 363 vikarer i landets politidistrikter. Øst politidistrikt har størst nedgang i antall sommervikarer, etterfulgt av Møre og Romsdal og Trøndelag politidistrikt, skriver Politiforum på sine nettsider.

Alle disse tre politidistriktene oppgir stramt budsjett som hovedgrunnen til at de ikke har ansatt flere sommervikarer i år. Av alle politidistriktene Politiforum har snakket med, blir det kun oppgitt én annen grunn til den knappe ansettelsen.

– Behovet for sommervikarer var nok høyere i 2022 på grunn av oppgaver knyttet til asylregistrering i forbindelse med krigen i Ukraina, skriver fungerende politimester Ove Brudevoll i Møre og Romsdal politidistrikt i en epost til Politiforum.

Dette skjer selv om regjeringen prioriterer politiet høyt. I revidert nasjonalbudsjett fikk politiet en budsjettøkning på 550 millioner kroner.