Ronni Ellefsen fra politiets forebyggende enhet har besøkt ungdomsskoler i distriktet for å snakke om ulovlig deling av seksualiserte bilder og video. Tirsdag var han på Blomdalen. Ronni Ellefsen fra politiets forebyggende enhet har besøkt ungdomsskoler i distriktet for å snakke om ulovlig deling av seksualiserte bilder og video. Tirsdag var han på Blomdalen. Foto: Idar H. Lamo

Til kamp mot ulovlig deling av seksualisert materiale