Omkamper av politiske saker vekker naturligvis som oftest stor oppmerksomhet.Med hoderystende undring ser en nå at enkelte politikere vil forsøke omkamp hva angå kommunesammenslåing. Det nye nå skal slik jeg forstår det være:Fylkesmannen peker det såkalte K3 som et alternativ til K5.  Hvorfor dette alternativet?Svar etter min vurdering: Når K5 gikk i vasken må vi prøve et nytt alt, K3. Dersom søgnepolitikerne lar lokke av dette alternativet blir fiaskoen mindre. Våre venner i Songdalen jubler over denne muligheten, selvfølgelig, økonomien er etter det en kan forstå heller skral der. Og Kristiansand kan oppnå å bli "storby".I denne sammenheng kan det være nyttig å minne kommunestyrerepresentantane om følgende enstemmige vedtak i K-sak 53/14 behandlet i kommunestyret 19/6-2014 som omhandlet kommunesammenslåing prosessen:"Prosessen må få en god, solid og bred folkelig samt politisk forankring. Det må ikke utvikle seg til en prosess dominert av andre aktører."Det var undertegnede som fremmet forslaget. Min argumentasjon da:Reformen må ikke utvikle seg til en prosess dominert av embetsmenn og byråkrater.Det kan syntes som enkelte har glemt dette nå. Og det er særdeles viktig  å ha for seg, dette skulle være en FRIVILLIG PROSESS.La Stortinget ta avgjørelsen. La oss se om de vil overse opinionsundersøkelser  samt folkeavstemmingen. Det tror ikke jeg.